Cách làm trang chuyển hướng safe link cho Blogspot

Cách làm trang chuyển hướng safe link cho Blogspot

Blog mình tạo có các mục chia sẽ file và gắn các link rút gọn để kiếm tiền như 123 link, link 5s, ouo -io nhưng nó quảng cáo ngày càng "ác" quá nên mình quyết định dùng link trực tiếp để chia sẻ.Bữa trước mình tìm được đoạn mã để tạo trang chuyển hướng ra ngoài rất chuyên nghiệp mà chức năng cũng gần giống link rút gọn kiếm tiền vậy. Mình áp dụng vào blog ngay và luôn. Nay mình chia sẻ lại cho bạn nào cần .hide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *