HOT Windows 7 SP1 [7601.25712]

HOT Windows 7 SP1 [7601.25712]
Chia sẻ 2 con hàng HOT Windows 7 SP1 [7601.25712] tích hợp các bản cập nhật mới nhất đến ngày 14/9/2021.
Được build lại bởi trùm build AIO Win by anh Adguard. Bộ cài bao gồm 2 file iso Win 7 (x86-x64). Tích hợp 44 phiên bản cài đặt đặt nhau
Windows 7 Starter
Windows 7 Starter N
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Basic N
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Premium N
Windows 7 Professional
Windows 7 Professional N
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Ultimate N
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Enterprise N
=> Dùng HĐH nào thì file nào tải file đó tương ứng !
MD5 x86: 1d30517f8d26257b0e413f9a58e2f5e7

MD5 x64: 842a6a006bc3496d0a2abf18bd29c0fa

* NOTE: Tải về nhớ check mã MD5 cho đúng chuẩn trước khi cài – sai xoá đi tải lại bao giờ đúng thì mới được cài để tránh lỗi đáng tiếc xảy ra trong quá trình cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *